Kista Science City

Utveckling av befintlig logotyp och grafisk profil för Kista Science City och stiftelsen Electrum.

KSC
Electrum