NVBS

NVBS är en bolagsgrupp som startades 2012 med målet att bli en ledande leverantör av tjänster till infrastrukturprojekt och projekt inom industri i Norden. Gruppen består idag av ett flertal olika bolag, och vårt uppdrag har varit att skapa enhetliga logotyper till samtliga bolag.

NVBS