Sotilette

Uppdraget var till en början att ta fram en serie smakfulla bilder som sedan resulterade i en butikskampanj med samexponering på andra platser i butik än vid osthyllan.

Sotilette_texmes-burger
sotilette_crispychicken-burger
Sotilette_texmex-plate
Sotilett-pos-vippor
Sotelette-pos-Dumpbin