Expin Group 

Infrastructure is our passion.

Här har vi genomfört en varumärkesförflyttning för ett bolag inom kritisk infrastruktur – tidigare NVBS Holding. Genom sin snabba tillväxt och uppköp av flertalet bolag i Norden ville de förtydliga bolagsstrukturen, både internt och extern, genom att samla all sin verksamhet och alla bolag med verksamhet inom spårbunden infrastruktur under ett nytt varumärke.

Vi genomförde djupintervjuer med samtliga bolag i koncernen som efter sammanställning mynnade ut i en gemensam varumärkesworkshop. Utifrån den tog vi sedan fram värdegrund och persona samt det nya namnet – Expin Group med tillhörande logotype, grafisk profil och brandbook.

Där efter lanserades Expin Group som en expert på att bygga säker och hållbar infrastruktur med en ställningstagande och passionerad attityd, tillsammans med sin delägare Ratos genom PR och ny hemsida.

Kund: Expin Group
Målgrupp: B2B – infrastruktur
Delar: Varumärkesworkshop, Bolagsintervjuer, Koncept, Namn, Design, Logotype, Brandbook, Lansering, Hemsida.

Rulla till toppen